آخرین عناوین خبرها
شنبه ، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت: ۱۸:۰۰
توییتر: حساب کاربری تان را مسدود می‌کنیم

پیش از این نیز موارد بسیاری از انتشار اطلاعات نادرست در مورد ماسک‌های بهداشتی، مبنی بر اینکه این ماسک‌ها باعث عفونت‌های خونی و مرگ می‌شوند، در توییتر انتشار یافته بود. به همین علت، شرکت توییتر در ماه دسامبر، انتشار اطلاعات جعلی از سوی کاربران در مورد کووید ۱۹، واکسن آن و خطرات ماسک زدن را قدغن کرد.

توییتر: حساب کاربری تان را مسدود می‌کنیم

اختصاصی «تابناک باتو» ـ توییتر حساب کسانی را که اخبار نادرست در مورد بیماری کووید ۱۹ و یا واکسیناسیون کرونا منتشر کنند، مسدود می‌ کند.


پیش از این نیز موارد بسیاری از انتشار اطلاعات نادرست در مورد ماسک‌های بهداشتی، مبنی بر اینکه این ماسک‌ها باعث عفونت‌های خونی و مرگ می‌شوند، در توییتر انتشار یافته بود. به همین علت، شرکت توییتر در ماه دسامبر، انتشار اطلاعات جعلی از سوی کاربران در مورد کووید ۱۹، واکسن آن و خطرات ماسک زدن را قدغن کرد.

این شرکت در بازرسی توییتر، از طریق رایانه و کارمندانش، حساب کاربرانی را که اخبار جعلی در مورد کرونا و واکسن آن انتشار دهند، علامت گذاری کرده و با استفاده از سیستم اخطار دهی به آن‌ها گوشزد می‌نماید.

توییتر: حساب کاربری تان را مسدود می‌کنیم

تعداد ۱۴۹۰۰ حساب کاربری به علت انتشار اخبار جعلی مسدود شد.

اما چگونگی اجرای این قانون به این صورت است: به کاربرانی که از این قوانین سرپیچی کنند، یک یا دو بار اخطار داده می‌شود و بعد از اخطار دوم، به مدت ۱۲ ساعت حساب کاربری فرد متخلف مسدود می‌شود و نهایتاً با اخطار پنجم، حساب توییتری کاربر برای همیشه مسدود خواهد شد.
توییتر: حساب کاربری تان را مسدود می‌کنیم
پیش از این نیز موارد بسیاری از انتشار اطلاعات نادرست در مورد ماسک‌های بهداشتی، مبنی بر اینکه این ماسک‌ها باعث عفونت‌های خونی و مرگ می‌شوند، در توییتر انتشار یافته بود. به همین علت، شرکت توییتر در ماه دسامبر، انتشار اطلاعات جعلی از سوی کاربران در مورد کووید ۱۹، واکسن آن و خطرات ماسک زدن را قدغن کرد.

توییتر: حساب کاربری تان را مسدود می‌کنیم

اختصاصی «تابناک باتو» ـ توییتر حساب کسانی را که اخبار نادرست در مورد بیماری کووید ۱۹ و یا واکسیناسیون کرونا منتشر کنند، مسدود می‌ کند.


پیش از این نیز موارد بسیاری از انتشار اطلاعات نادرست در مورد ماسک‌های بهداشتی، مبنی بر اینکه این ماسک‌ها باعث عفونت‌های خونی و مرگ می‌شوند، در توییتر انتشار یافته بود. به همین علت، شرکت توییتر در ماه دسامبر، انتشار اطلاعات جعلی از سوی کاربران در مورد کووید ۱۹، واکسن آن و خطرات ماسک زدن را قدغن کرد.

این شرکت در بازرسی توییتر، از طریق رایانه و کارمندانش، حساب کاربرانی را که اخبار جعلی در مورد کرونا و واکسن آن انتشار دهند، علامت گذاری کرده و با استفاده از سیستم اخطار دهی به آن‌ها گوشزد می‌نماید.

توییتر: حساب کاربری تان را مسدود می‌کنیم

تعداد ۱۴۹۰۰ حساب کاربری به علت انتشار اخبار جعلی مسدود شد.

اما چگونگی اجرای این قانون به این صورت است: به کاربرانی که از این قوانین سرپیچی کنند، یک یا دو بار اخطار داده می‌شود و بعد از اخطار دوم، به مدت ۱۲ ساعت حساب کاربری فرد متخلف مسدود می‌شود و نهایتاً با اخطار پنجم، حساب توییتری کاربر برای همیشه مسدود خواهد شد.
کلمات کلیدی: چندثانیه - توییتر -حساب - کاربری مسدود 
Go to TOP