آخرین عناوین خبرها
پنج‌شنبه ، ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت: ۰:۲۶
مهدیان سردبیر فارس، مدیرعامل موسسه همشهری شد


با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری شد. معاون خبر و سردبیر ارشد خبرگزاری فارس، سردبیر نشریات ۲۲ گانه همشهری محله، سردبیر خبرگزاری مهر از جمله سوابق مدیریتی او در عرصه رسانه است.


با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، محسن مهدیان مدیرعامل موسسه همشهری شد.

محسن مهدیان کارشناس ارشد اقتصاد و دانشجوی دکتری مدیریت رسانه است و کتاب «خبر خوب» آخرین تالیف وی بوده است.

مهدیان از نیروهای قدیمی روزنامه همشهری است که در سالهای گذشته به عنوان معاون خبر در خبرگزاری فارس فعالیت می کرد و در شهریور ماه گذشته با پایان ماموریتش به موسسه همشهری بازگشت.

معاون خبر و سردبیر ارشد خبرگزاری فارس، سردبیر نشریات ۲۲ گانه همشهری محله، سردبیر خبرگزاری مهر، مدیرمسوول و سردبیر سایت‌های خبری مهم و تأثیرگذار در دهه ۸۰ از جمله سوابق مدیریتی او در عرصه رسانه است.
کلمات کلیدی: چندثانیه - مهدیان - سردبیر - فارس - همشهری 
Go to TOP