آخرین عناوین خبرها
شنبه ، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ساعت: ۱۴:۴۹
بازداشت عامل جعل و ارتشا در شهرداری قزوینعامل جعل و ارتشا در شهرداری قزوین شناسایی و بازداشت شد.
، در پی اطلاعات دریافتی از بستر سامانه ستاد خبری 136 بازرسی کل استان در خصوص ارتکاب سوء جریان احدی از کارکنان شهرداری قزوین؛ بازرسان این سازمان به شهرداری مربوطه اعزام و پس از استقرار و بررسی موضوع عامل جعل اسناد و اخذ وجوه نامتعارف از مراجعین شهرداری، شناسایی و با هماهنگی و دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، فرد خاطی جلب و بارداشت شد.

در این راستا آقاعلیخانی بازرس کل استان قزوین خاطر نشان کرد: در اجرای ماده 13 قانون نظام سلامت اداری عدم اعلام هرگونه سوءجریان اداری، توسط مدیران به مراجع نظارتی و قضایی از مصادیق ترک فعل به حساب آمده و مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون و پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
کلمات کلیدی: چندثانیه - بازداشت - حمل و ارتضا - شهرداری 
Go to TOP