آخرین عناوین خبرها
چهارشنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت: ۱:۴۳
شورای نگهبان تخفیف ندهد، قمری حساب کند!
یک عضو شورای نگهبان (که در مصوبۀ اخیر و مقام قانون‌گذار برای کاندیداها شرط و شروط تعیین کرده تا بهانۀ مناسبی برای رد صلاحیت‌های گستردۀ خود پیدا کند) در واکنش به انتقادات و نظر مخالفان و خصوصا رییس جمهوری، دربارۀ حداقل سن (40 سال) تخفیف قایل شده و گفته شاید 38 ساله‌ای هم استثنائاً واجد شرایط باشد!

هر چند عضو حقوق‌دان این شورا قاعدتاً از قانون اساسی آگاه است اما محض اطلاع بیشتر، نیاز به تخفیف نیست! می‌توانند اصل 17 قانون اساسی را تفسیر کنند و تاریخ هجری قمری را هم قابل استناد بدانند.

(هر سال هجری قمری ده روز کمتر است و با این حساب کسی که 39 سال و 11 ماه و 28 روز سن دارد و مطابق قانون‌گذاریِ نگهبانانِ قانون اساسی واجد شرایط نیست با توجه به سن بر پایۀ هجری قمری 40 ساله می‌شود).

اصل 17 تصریح می کند «هم هجری شمسی معتبر است و هم هجری قمری اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است».

در این اصل چون نگفته مبنای مصوبات، هجری شمسی است و چون شورای نگهبان، فوق همه است و هیچ قانونی شامل این شورا نمی‌شود خودشان می توانند تفسیر کنند و قمری حساب کنند.

* توضیح: انتقادها به خاطر تعیین حداقل و حداکثر سن نیست به سبب آن است که شورای نگهبان رأسا قانون‌گذاری و ابلاغ کرده در حالی که قانون‌گذاری کار مجلس و ابلاغ کار رییس جمهوری است.
کلمات کلیدی: چندثانیه - شورای نگهبان - تخفیف 
Go to TOP