آخرین عناوین خبرها
شنبه ، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۲۳:۵۹
رییسی هم عدم حضور حریف قدرتمند در انتخابات را تایید کرد


رئیسی گفت: خوب شد من هستم اگر من نبودم نمیدانم آقایان قرار بود از چه چیز حرف بزنند.


ابراهیم رئیسی در نقد سخنان دیگر کاندیداها، گفت:
خوب شد من هستم اگر من نبودم نمیدانم آقایان قرار بود از چه چیز حرف بزنند. در جلسه مناظره آدم برنامه می دهد این چه حرف هایی است که می زنید. معلوم نیست از من ناراحتند یا از مردم؛ خب مردم اقبالی به شما ندارند ببیند چطور عمل کردید که مردم به شما اقبالی ندارند.شما بروید از مردم بپرسید چرا ناراحتند که حاضر نیستند پای صندوق بیایند. من از آنها پرسیدم شما هم بروید بپرسید که دولت چه کرده با مردم، با جوانان با تولیدکننده.من آمدم دیدم بانک ها هر کدام به یک شیوه عمل می کنند و یک چارچوب ایجاد کردیم و دستور دادیم و حتی دولت تقدیر کرد.درباره فضای مجازی هم باید بگویم من صادقانه حرف می زنم. من هر جا حرف زدم صادقانه بود. هیچ فیلتری در دوره من انجام نشده است آنچه من گفتم دسترسی برای همه ایجاد شود و نیاز به اینترنت مانند نیاز به آب و برق است و باید برای همه از جمله فقرا فراهم شود من از همان روز اول هم که وارد قوه قضائیه شدم این نگاه را داشتم. هیچ روزنامه و رسانه‌ای در زمان من مسدود نشده و این باور من است.این چه حرف هایی است که می زنید اگر می خواهید دو قطبی راه بیاندازید که با شماها که نمی شود.مردم من را می شناسند و عملکرد من را دیده اند.
کلمات کلیدی: چندثانیه - رییسی - حریف - قدرتمند 
Go to TOP