آخرین عناوین خبرها
سه‌شنبه ، ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت: ۰:۱۵
فدراسیون تنیس بازهم بدون رئیس می‌شود!


رییس فدراسیون تنیس در وزارت امور اقتصادی و دارایی صاحب پست شد.
داوود عزیزی ۱۱ خرداد سال گذشته به عنوان رئیس فدراسیون تنیس انتخاب شد و در شرایطی که عمر ریاست او در فدراسیون تنیس به ۲ سال نرسیده است، در وزارت اقتصاد و دارایی صاحب پست شد.


فدراسیون تنیس بازهم بدون رئیس می‌شود!
طبق نامه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، داوود عزیزی به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس منصوب شده است.
با این شرایط عزیزی به زودی باید از فدراسیون تنیس خداحافظی کند و دوباره این فدراسیون وارد ‌پروسه انتخابات می شود.
کلمات کلیدی: چندثانیه - فدراسیون - تنیس - رئیس 
Go to TOP