آخرین عناوین خبرها
پنج‌شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت: ۰:۰۱
برخورد گرم و روبوسی پوتین با رئیسی!

اکنون و پس از گذشت پنج ماه از آن سفر جنجال برانگیز، رئیسی و پوتین که هر دو از حاضران اجلاس کشور‌های ساحلی خزر به میزبانی ترکمنستان هستند، در حاشیه این اجلاس، برحورد یسیار گرمی با یکدیگر داشتند و یکدیگر را در آغوش کشیده و روبوسی کردند تا پاسخی عملی به منتقدان حاشیه‌های سفر بهمن ماه داده باشند.
، سفر اواخر دی ماه سال گذشته رئیسی به روسیه و برای دیدار و مذاکره با پوتین، حاشیه‌های زیادی درپی داشت که از جمله آن‌ها، می‌توان به انتقاد از نرفتن رئیس جمهور روسیه به فرودگاه برای استقبال از همتای ایرانی خود، ورود رئیسی به کاخ کرملین بدون پیشواز پوتین، دست ندادن طرفین، جانمایی فاصله دار دو رئیس جمهور در دو سر یک میز مذاکره بزرگ و نحوه نشستن پوتین مقابل رئیسی، اشاره کرد.
تبلیغات

مقامات روسی و ایرانی در واکنش‌های خود، علت اغلب این رخداد‌های خلاف عرف دیپلماتیک و انجام ندادن کامل تشریفات رسمی درقبال رئیس جمهور کشورمان را «الزمات رعایت پروتکل‌های ضدکرونایی» اعلام کردند که البته از سوی اغلب منتقدان، مورد پذیرش قرار نگرفت و آنان، روسیه را به کم احترامی هذفمند، دیپلماتیک به رئیس جمهور ایزان متهم کردند.

اکنون و پس از گذشت پنج ماه از آن سفر جنجال برانگیز، رئیسی و پوتین که هر دو از حاضران اجلاس کشور‌های ساحلی خزر به میزبانی ترکمنستان هستند، در حاشیه این اجلاس، برحورد بسیار گرمی با یکدیگر داشتند و یکدیگر را در آغوش کشیده و روبوسی کردند تا پاسخی عملی به منتقدان حاشیه‌های سفر بهمن ماه داده باشند.

حال این سوال شکل گرفته که آیا فقط بود و نبود کرونا باعث شکل گیری دو برخورد متفاوت پوتین با رئیسی بوده یا رئیس جمهور روسیه درپی تغییر نگاه خود به ایران در روزگار تحریم جهانی و انزوای دیپلماتیک به علت جنگ اوکراین، درصدد دلجویی از رئیس جمهور کشورمان است؟
کلمات کلیدی: چندثانیه - برخورد - گرم - روبوسی- پوتین - رئیسی 
Go to TOP