آخرین عناوین خبرها
جمعه ، ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۹:۳۳
ابراهیم رئیسی هرهفته یک دستور صادر کرده است


ابراهیم رییسی ۱۲ مرداد پارسال به ساختمان پاستور رسید. او در این مدت به گواه تیترهای اخبار سایت پرزیدنت ۴۸ دستور صادر کرده است.

ابراهیم رییسی ۱۲ مرداد پارسال به ساختمان پاستور رسید. او در این مدت به گواه تیترهای اخبار سایت پرزیدنت ۴۸ دستور صادر کرده است.

به عبارت دیگر هرهفته یک دستور. دستوراتی که برخی از آن‌ها عملیاتی نشدند در سالگرد تنفیذ حکم ابراهیم رییسی مروری بر این دستورات داشتیم.
کلمات کلیدی: چندثانیه - ابراهیم رئیسی ۰ هرهفتته - دستور 
Go to TOP