آخرین عناوین خبرها
جمعه ، ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۹:۴۳
این وزیر رئیسی ساز مخالف زد؛ انتقاد از گشت ارشاد


وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشت : امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است. هر وقت این مسؤولیت، حکومتی، اداری و آمرانه شد، نتیجه ی عکس داد. وقت آن است که از گذشته عبرت بگیریم و در روش هایمان تجدیدنظر کنیم.
سید عزت الله ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشت : امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است. هر وقت این مسؤولیت، حکومتی، اداری و آمرانه شد، نتیجه ی عکس داد. وقت آن است که از گذشته عبرت بگیریم و در روش هایمان تجدیدنظر کنیم. این تغییر راهبرد، شجاعت می خواهد. از جنس همان شجاعتی که امام (ره) به ما آموخت.
کلمات کلیدی: چندثانیه - وزیر رئیسی - سازمان مخالف 
Go to TOP