آخرین عناوین خبرها
شنبه ، ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۰:۳۳
خبر خوش آمریکا از مذاکرات وین


هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، بار دیگر مدعی شد که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران کامل شده است.

«جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، بار دیگر مدعی شد که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران کامل شده است.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود که زمان برای دستیابی به توافق برای ایران در حال سپری شدن است.
انتخاب رشته = انتخاب آینده - (مرکز انتخاب رشته ایماض)

انتخاب رشته = انتخاب آینده - (مرکز انتخاب رشته ایماض)
جان کربی بدون اشاره به بدعهدی‌های کشورش در قبال برجام، گفت: «ما تا ابد منتظر نخواهیم بود تا ایران توافق را بپذیرد. توافقی روی میز وجود دارد و طرف ایرانی باید آن را بپذیرد».

در حالی که دستیابی به توافق در وین، مستلزم اتخاذ تصمیم سیاسی توسط اروپا و آمریکا است، این مقام ارشد کاخ سفید مدعی شد که به نظر می‌رسد زمان برای دستیابی به یک توافق، بسیار کوتاه است.
کلمات کلیدی: چندثانیه - خبر خوش - آمریکا - مذذاکرات وین 
Go to TOP