آخرین عناوین خبرها
جمعه ، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۰:۲۲
واکنش تند یک نماینده به نقض فنی هواپیما


عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقص های فنی متعددی که در چند وقت اخیر در ناوگان هوایی کشور رخ داده است، بیان کرد: فرسودگی ناوگان هواپیمایی کشور یک درد قدیمی است. در این حوزه هم دولت و هم شرکت های هواپیمایی وظایفی را بر عهده دارند. البته بحث تحریم ها نیز در وضعیت ناوگان هوایی کشور بی تاثیر نیست.
علی آذری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقص های فنی متعددی که در چند وقت اخیر در ناوگان هوایی کشور رخ داده است، بیان کرد: فرسودگی ناوگان هواپیمایی کشور یک درد قدیمی است. در این حوزه هم دولت و هم شرکت های هواپیمایی وظایفی را بر عهده دارند. البته بحث تحریم ها نیز در وضعیت ناوگان هوایی کشور بی تاثیر نیست.
کلمات کلیدی: چندثانیه - واکنش - تند - نماینده - نقض فنی هواپیما 
Go to TOP