آخرین عناوین خبرها
شنبه ، ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۵۰
صداوسیما: فوتبال به ما حق‌پخش بدهکار است!!

از شب گذشته برنامه های تلویزیونی و رادیویی برای کوبیدن ورزش و فوتبال بسیج شده اند تا حق مسلم آنها را ندهند. معاون بودجه سازمان صدا و سیما در شبکه خبر پا را فراتر گذاشته و علنا گفته که صداوسیما از فوتبال و وزارت ورزش طلبکار است!
کلمات کلیدی: چندثانیه - صدا و سیما ۰ فوتبال - حق پخش بدهکار 
Go to TOP