۱۲ بهمن

در این آپدیت بخشی با نام Saved به کانال‌ها و گروها اضافه شده است تا به راحتی بتوانید پیام‌هایی را که بخش Saved Messages ذخیره کرده‌اید را در این بخش پیدا کنید.

در این آپدیت بخشی با نام Saved به کانال‌ها و گروها اضافه شده است تا به راحتی بتوانید پیام‌هایی را که بخش Saved Messages ذخیره کرده‌اید را در این بخش پیدا کنید.