۲۴ خرداد

‏ واکنش ها به تیزر موزیک جدید ‎”معین زد” ادامه دارد… تیزری که فقط در اینستاگرام شخصی او ۱۵ میلیون بار دیده شده. این تعداد بازدید قطعا کم نظیر است و در عین حال منتقدین فراوانی هم دارد… من معتقدم او یک “تیپ سازِ” موفق است. خواننده ی موفق یا ناموفق بودنش، بماند…

‏ واکنش ها به تیزر موزیک جدید ‎”معین زد” ادامه دارد… تیزری که فقط در اینستاگرام شخصی او ۱۵ میلیون بار دیده شده. این تعداد بازدید قطعا کم نظیر است و در عین حال منتقدین فراوانی هم دارد… من معتقدم او یک “تیپ سازِ” موفق است. خواننده ی موفق یا ناموفق بودنش، بماند…