۷ آبان

تفاهمنامه سه جانبه قوه قضاییه، بسیج و ستاد امر به معروف امضا شد/ تقویت ضابطان نهی از منکر با حمایت دستگاه عدلیه

تفاهم نامه سه جانبه آموزش ضابطان امر به معروف و نهی از منکر میان قوه قضاییه، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی مراسمی به امضاء رسید. این تفاهم نامه در اجرای دستور العمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر همچنین هم افزایی، مشارکت…