۹ آبان

حقوق این گروه از کارمندان نیمه دوم سال زیاد شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد. در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: “پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این وزارتخانه،…