🔹تنگه واشی در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری فیروزکوه قرار گرفته است.

#چند_ثانیه
@chandsanieh

دیدگاهتان را بنویسید