🔹 در روزهای اخیر ذخیره روزانه آب تهران یک میلیون مترمکعب بوده؛ در شرایط طبیعی این میزان باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب باشد

🔹همچنان اوج مصرف آب در این کلان‌شهر بر مدار ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است؛ این میزان مصرف آب برای روزهای سرد و به‌ویژه چنین شرایطی بالاست.

دیدگاهتان را بنویسید