یک فعال محیط زیست:
🔹آبگیری سد چم‌شیر می‌تواند یک فاجعه بسیار بزرگ را ایجاد کند.

🔹فروچاله‌ها و عمق نمکی ممکن است باعث حل شدن میلیاردها تن نمک شود و یک فاجعه محیط زیستی را به وجود آورد که حتی حیات آبزیان در خلیج فارس را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

🔹مردم محلی و عشایر از این موضوع ناراحت، نگران هستند چرا که باید منطقه را ترک کنند ولی جایی را برای رفتن ندارند.

🔹آبگیری «چم‌شیر» را حداقل یک‌سال عقب بیندازند و اجازه دهند که پژوهشگران در حوزه‌های مختلف مطالعات جامع‌تری را طی مدت یک سال انجام دهند

دیدگاهتان را بنویسید