🔹مقام‌های محلی در هند می‌گویند دست کم ۲۷ نفر که بیشتر آنها کودک بودند در پی آتش‌سوزی گسترده در یک مرکز بازی در هند جان خود را از دست داده‌اند.

🔹پلیس محلی همچنین گفته است که شناسایی اجساد به شدت سوخته دشوار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید