🔹«سد آتاتورک» به دنبال زلزله شدید ترکیه ترک خورده است و به گفته کارشناسان هر لحظه ممکن است سد بکشند.

🔹تاکنون ۷ هزار و ۸۴۰ نفر از زیر آوارهای زلزله جنوب ترکیه نجات یافته‌اند.

🔹۶۵ کشور برای ارسال نیرو و تجهیزات به ترکیه اعلام آمادگی کرده‌اند.

🔹سازمان جهانی بهداشت: با توجه به اینکه افرادی که نمی توانند به خانه های خود بازگردند و در مکان های عمومی دور هم جمع می شوند احتمال انتشار ویروس های تنفسی نیز وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید