🔹گفتگو ها ادامه دارد و مواضع جبهه در این ارتباط از طریق بیانیه، اطلاعیه ها و سخنگوی این تشکیلات اعلام می شود.
🔹کلیه اخبار یا نقل قول های دیگری که در این زمینه منتشر می شود، فاقد اعتبار است.

دیدگاهتان را بنویسید