🔹شهروندان ارومیه برای تهیه کپسول گاز مایع باید ساعت‌ها درصف منتظر بمانند و در آخر نیز مجبور به تهیه کپسول گاز از بازار سیاه و به قیمت چند برابری می‌شوند.

🔹تقریبا دو ماه است که در ارومیه و سیلوان و چند جای دیگر کپسول گاز نایاب شده است، ابتدا قیمت ۲۲ هزار تومان بود، بعد به ۴۰ و ۵۰ هزار تومان رسید، و در حال حاضر قیمت یک کپسول گاز در برخی جاها به ۱۰۰هزار تومان رسیده که تازه آن هم پیدا نمی‌شود

دیدگاهتان را بنویسید