آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو ارشد جبهه پایداری در واکنش به اینکه گفته می‌شود قضیه فیلترینگ از جریان پایداری حاضر در مجلس شروع شد و در مقابل طیف منصوب به قالیباف با این قضیه مخالف کردند، تصریح کرد:

🔹اصلاً چنین چیزی نبوده و قضیه فیلترینگ ربطی به جبهه پایداری ندارد. نظر جبهه پایداری برنامه‌ریزی برای مدیریت داخلی فضای مجازی است.

دیدگاهتان را بنویسید