🔹‏پیرزاده‌ روزنامه‌نگار: ببینید وزیردولت روحانی که منتقدش بودیم، بین نوجوانان رفته وهم صحبتشان شده؛ حصارهای خودساخته و میزهای بی‌وفا را رهاکنید؛ بین مردم بیایید واز شنیدن انتقادات تندشان نترسید که آنها ولی نعمتند.

دیدگاهتان را بنویسید