عباس عبدی:
🔹 به نظرم این تصاویر نشانه آن است که مسأله حجاب برای حکومت و طرفداران آن هم حل شده. اگر بعد از این به حجاب زنان گیر بدهید بیش از این که ناشی از دغدغه دینی و حتی سیاسی باشد باید آن را در قالب روان‌پریشی سیاسی ارزیابی و تحلیل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید