🔹 قوانین در حوزه عفاف و حجاب بدون مشکل و محکم هستند

🔹 اگر تمام مسئولین را بر اساس مقام معظم رهبری بسنجیم، شاهد رفع بسیاری از مشکلات خواهیم بود

دیدگاهتان را بنویسید