🔹 کيفيت هوای تهران هم اکنون با شاخص ۱۳۶ در شرايط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید