آمار عجیب فرارهای مالیاتی در سال ‌های اخیر؛ سلطان نخ کشور ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است

دیدگاهتان را بنویسید