🔹وزارت دادگستری آمریکا: دادستان‌‌های نیویورک تاکشی ابیساوا، از اعضای اصلی یاکوزا، شبکه مافیای ژاپن را به قاچاق اورانیوم و پلوتونیوم از میانمار به ایران برای ساخت سلاح های هسته ای متهم کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید