احمد زیدآبادی:
🔹ما در گفت‌وگو نمی‌خواهیم که یک سلسله مطالبات صددرصدی را به دست بیاوریم؛ خود گفت‌وگو هم گام‌هایی دارد که باید آرام آرام به سوی اعتلا پیش برود. اگر تفاهم بین دو طرف گفت‌وگو شکل بگیرد نصف راه رفته شده. لذا این منطق گفت‌وگو ربطی به خوش‌بینی و بدبینی ندارد.

🔹آموختم که این هورا گفتن‌ها و مرگ گفتن‌ها باد هواست و این شعارها از سوی آدم‌هایی مطرح می‌شود که کیفیت فکری خوبی ندارند و با موج‌ها حرکت می‌کنند. حالا قضاوت شخصی خیلی مهم نیست.

🔹الان در این فضا همه دارند فحش می‌خورند خیلی‌ها با یک زبان اغراق‌آمیز دارند تحسین می‌شوند اما هیچ کدام اهمیت ندارد.

🔹به نظر من امکان دارد راه جدیدی برای تغییر مسالمت‌آمیز باز شود منتها شرطش این است که نیروهای اجتماعی، نیروهای سیاسی بشوند تا وزن پیدا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید