🔹درحال حاضر برای خرید آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری در جنوب شرقی تهران باید دست کم یک میلیارد تومان هزینه کنید؛ البته خانه‌هایی با این کف قیمتی به ندرت وجود دارد.

🔹طی یک سال گذشته قیمت مسکن در منطقه ۴ از میانگین ۳۳.۲ میلیون تومان در هر متر مربع به ۴۶.۳ میلیون تومان رسیده است.

🔹در منطقه ۱۴ نیز نرخ متوسط در سال گذشته متری ۲۲.۳ میلیون تومان بود که با رشد ۴۹ درصد به ۳۳.۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

🔹منطقه ۱۵ در یک سال گذشته با افزایش ۵۴ درصد از متری ۱۶.۶ میلیون به ۲۵.۶ میلیون تومان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید