یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل:

🔹تمام قطعنامه‌ها الزام‌آور هستند، ولی مثل حقوق داخلی ضمانت اجرا ندارند. یعنی اگر ایران اجرا نکند مثل حقوق داخلی نیست که زندان در انتظارش باشد. ساختار جامعه از این امکانات برخوردار نیست. اما اگر ایران همکاری نکند، فشارهای سیاسی و فشارهای دیپلماتیک بیشتر خواهد شد

🔹تجربه نشان می‌دهد که ایران با کمیته حقیقت‌یاب همکاری نخواهد کرد. بعد از اینکه کمیته تشکیل شد، درخواست اعزام نماینده و کارشناس‌شان را به ایران ارسال خواهند کرد و ایران قطعا این درخواست را نخواهد پذیرفت. چون ایران اصلا این قطعنامه را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

دیدگاهتان را بنویسید