بنابر اعلام اتحادیه مرغداران گوشتی، نیاز مرغ کشور ۱۰۵ میلیون قطعه است؛ بنابراین برخی از جوجه های آذر باید از تولید خارج و معدوم شوند./عکس: معدوم کردن جوجه های مازاد پاییز 1400
جوجه ریزی اجباری ۱۵هزار جوجه مازاد روی دست مرغداران گذاشته که باید معدوم شوند
 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران‌ گوشتی گفت: در شرایط کنونی قیمت مرغ ۸ تا ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب است و نیازی به توزیع مرغ منجمد نیست.

حبیب اسداللّه نژاد گفت: بنابر آمار در آبان بیش از ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.
 
وی افزود: برنامه ریزی تولید مرغ در کشور از اراده تولیدکنندگان خارج بود و به همین علت به صورت اجباری انجام شد.
 
اسداللّه نژاد اظهار کرد: با افزایش تعداد جوجه های مازاد ناشی از جوجه ریزی در آذر ماه این‌ نگرانی وجود دارد که سازمان پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد نتواند اقدامی برای جلوگیری از زیان مرغداران انجام دهد.
 
وی گفت: عرضه مرغ منجمد سیاست تنظیم بازاری است، لذا عرضه مرغ منجمد زمانی باید صورت گیرد که قیمت از نرخ مصوب بالاتر است. در شرایط کنونی که قیمت مرغ ۸ تا ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب است، نیازی به توزیع مرغ منجمد نیست.
 
به گفته او، مرغ های منجمد وارداتی که تا ۲ ماه پیش وارد می شدند، تاریخ مصرف برخی از آنها پایان یافته است. سازمان دامپزشکی با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی اعتبار برخی را تمدید کرده است، اما در مجموع مرغداران مقصر بی برنامگی در واردات مرغ منجمد نیستند.
 
بنابر اعلام اتحادیه مرغداران گوشتی، نیاز مرغ کشور ۱۰۵ میلیون قطعه است؛ بنابراین برخی از جوجه های آذر باید از تولید خارج و معدوم شوند.

دیدگاهتان را بنویسید