🔹در صورت ادامه‌دار بودن آلودگی هوا در تهران، احتمال دارد بعدازظهر امروز جلسه «کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران» در استانداری تشکیل شود و در رابطه با روز شنبه مصوبات و تصمیماتی برای تعطیلی اخذ شود.

دیدگاهتان را بنویسید