🔹دانشگاه پادگان نیست که سرباز سر به زیر بخواهد و میدان نبرد هم نیست که نیروهای نظامی و شبه‌نظامی در آن مستقر شوند. کسانی که رای مردم را زینتی می‌دانند، صدای دانشجو را خفه می‌کنند، این افراد بدشان نمی‌آید که همان استبداد اعلیحضرتی در کشورحاکم شود/

دیدگاهتان را بنویسید