🔹در پرونده شهید عجمیان در مجموع برای ۱۶ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد.

🔹بر اساس احکام صادره ۵ نفر از متهمان به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند و ۱۱ متهم دیگر از جمله سه جوان کمتر از ۱۸ سال به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.

🔹احکام صادره غیر قطعی است

دیدگاهتان را بنویسید