:

رییس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری ، نامش در فهرست نامزدهای ایرانی برای شرکت در انتخابات کنفدراسیون وزنه برداری آسیا مشاهده نمی شود.
فرشاد غزالیان که پس از آنکه سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری برگزیده شد به سمت سرپرستی ریاست کمیته پزشکی این فدراسیون منصوب شد ، در حالی نامش در فهرست نامزدهای ایرانی قرار ندارد که دکتر امین نوروزی برای عضویت در کمیته پزشکی این کنفدراسیون معرفی شده است.
این در حالی است که معمول است که روسای کمیته های مختلف فدراسیونهای ورزشی برای عضویت در کنفدراسیون های مربوطه نامزد می شوند.
افزون بر امین نوروزی، سجاد انوشیروانی ، بهداد سلیمی و کوروش باقری دیگر نامزدهای ایرانی برای شرکت در انتخابات کنفدراسیون وزنه برداری آسیا هستند که اواسط ماه جاری در دوحه – قطر برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید