خسرو کفیلی

سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری با من صادق و روراست نبود.
حسین رضازاده رییس اسبق فدراسیون وزنه برداری که پیش از این از او به عنوان نماینده ایران برای شرکت در انتخابات کنفدراسیون وزنه برداری آسیا نام برده می شد پس از آنکه فهرست نامزدهای ایرانی برای شرکت در این انتخابات اعلام شد و نام او در این فهرست قرار نداشت ، این مطلب را عنوان کرد.
او گفت : من به همراه کوروش باقری زمانی که سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری منصوب شد برای کمک به وزنه برداری ایران دست یاری به انوشیروانی دادیم ولی متاسفانه او با من صادق و روراست نبود.
رییس اسبق فدراسیون وزنه برداری با اشاره به حضورش در منامه محل برگزاری رقابتهای آسیایی بحرین و دیدار با محمد جلود رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری و یوسف المنا رییس کنفدراسیون وزنه برداری آسیا برای کسب حمایت آنان از نامزدی اش برای تصدی دوباره عضویت در هیات اجرایی این کنفدراسیون اظهارداشت : انوشیروانی نیز در این دیدارها حضور داشت و از من برای عضویت در هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا حمایت به عمل آورد و من نمی دانم چه شد که نام من در فهرست نامزدهای ایرانی قرار ندارد.
در این دیدارها مسوولان فدراسیون جهانی وزنه برداری و کنفدراسیون وزنه برداری آسیا از اینکه فدراسیون وزنه برداری قرار است مرا نامزد تصدی عضویت در این هیات کند ، حمایت به عمل آوردند.
در این خصوص حتی دیدارهایی نیز با مسوولان وزارت ورزش و جوانان به عمل آمد و آنان نیز از من برای شرکت در این انتخابات حمایت به عمل آوردند.
رضازاده با اشاره به حضور شش ساله اش در هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا گفت : من شش سال به عنوان نماینده ایران در این هیات فعالیت کردم و هرکاری که می توانستیم برای وزنه برداری کشورمان انجام دادم . این را هم بگویم که عضویت در این هیات چیز مهمی نیست .
سووال من از آقای انوشیروانی این است که شما که می خواستید خود را نامزد کنید چرا این موضوع را از اول به من نگفتید من که مشکلی نداشتم . ناراحتی من این است که با من روراست نبودند.
او تصریح کرد : من امروز در فدراسیون وزنه برداری بودم و تا لحظه ای که این فدراسیون را ترک می کردم نیز صحبتی از اینکه نام من در فهرست نامزدهای ایرانی قرار ندارد ، به میان نیامد .
رضازاده با اشاره به اینکه هر کشور یک نامزد می تواند برای تصدی یکی از پست های ریاست ، دبیرکلی، نایب رییسی و عضو هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا داشته باشد ، گفت : با توجه به اینکه انوشیروانی خود را نامزد تصدی پست نایب رییسی کرده است این امکان دارد که او در صورتی که آرای لازم را برای تصدی این پست نداشته باشد ، خود را نامزد عضویت در هیات اجرایی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا کند.
رییس اسبق فدراسیون وزنه برداری که رییس کمیته فنی این فدراسیون نیز هست در باره ادامه فعالیتش در این کمیته اظهارداشت : من برای کمک به وزنه برداری ایران این پست را پذیرفتم ، اکنون هنوز در این خصوص فکر نکرده ام و در صورتی که به جمع بندی لازم برسم نظر خود را اعلام خواهم کرد.
رضازاده در خصوص نامزد شدنش برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری نیز گفت : برنامه ای برای نامزدی در این انتخابات نداشتم .

دیدگاهتان را بنویسید