رییس انجمن وزنه برداری فدراسیون کارگری خواستار کمک مسوولان برای برگزاری یک دوره مسابقات بین المللی وزنه برداری کارگری در جزیره کیش شد.
علی کردی در پایان مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران ایران و انتخابی تیم ملی با اشاره به مکاتباتش با مسوولان فدراسیون جهانی کارگری برای گنجاندن رشته وزنه برداری در بین رقابتهای جهانی این فدراسیون اظهارداشت : دست اندرکاران فدراسیون جهانی کارگری در این مکاتبات عنوان کردند در صورتی که یک دوره رقابتهای بین المللی وزنه برداری کارگری با شرکت شش کشور در ایران برگزار شود ، این رشته ورزشی در بین رقابتهای جهانی کارگری قرار خواهد کرد.
با توجه به پتانسیلی که در کشورمان وجود دارد با کمک مسوولان وزارتخانه های کار و ورزش و جوانان و فدراسیون های وزنه برداری و کارگری می توانیم این مسابقات را در جزیره کیش برگزار کنیم .
او گفت : در این خصوص رایزنی هایی را آغاز کردیم و امیدوارم هر چه زودتر با برگزاری این مسابقات در جزیره کیش ، وزنه برداری جز رشته های جهانی فدراسیون جهانی کارگری قرار گیرد.
در صورت تحقق این امر بدون تردید تمامی فعالیت های رشته وزنه برداری در فدراسیون جهانی کارگری به ایرانی ها داده خواهد شد.
رییس انجمن وزنه برداری فدراسیون کارگری با اشاره به برگزاری رقابتهای قهرمانی کارگران کشور که حکم انتخابی تیم ملی را نیز داشت در مراغه اظهارداشت : با اینکه محدودیت هایی از جمله رکورد ورودی و حضور تنها یک وزنه بردار در هر وزن برای تیم های شرکت کننده وضع کرده بودیم ، ۴۵ وزنه بردار در قالب ۱۴ تیم در این مسابقات شرکت کردند.
این مسابقات در هفت وزن برگزار شد و در پایان حسین رضوی از آذربایجان شرقی، ساسان نقدی از خوزستان، محمد رسول زمانی از آذربایجان شرقی، علی رضا کارا نیان از کردستان، رضا نیک روش از کردستان، غلامرضا کریم وند از اردبیل و علی محمدی از گلستان عناوین نخست را کردند و در بخش تیمی نیز تیم های آذربایجان شرقی با ۱۲۸ امتیاز اول، کردستان با ۱۲۶ امتیاز و تیم خوزستان با ۱۱۸ امتیاز سوم شدند.
او به حضور وزنه برداران کارگری که در رقابتهای لیگ وزنه برداری باشگاه های ایران حضور داشتند در رقابتهای فوق اشاره کرد و گفت : با هماهنگی های به عمل آمده برای نخستین بار به وزنه بردارانی که در لیگ باشگاه های کشور وزنه می زنند اجازه شرکت در رقابتهای کارگری دادیم که با استقبال شرکت کنندگان روبه رو شد ولی ملی پوشان وزنه برداری ایران همچنان نمی توانند در رقابتهای کارگری شرکت کنند.
کردی افزود : با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با فدراسیون وزنه برداری ، تیم وزنه برداری کارگران ایران سال آینده به رقابتهای بین المللی سلیمان اوغلو ترکیه اعزام خواهد شد به همین خاطر از وزنه برداران برتر فوق خواسته ایم تا خود را برای شرکت در این مسابقات آماده نگهدارند.
رییس انجمن وزنه برداری فدراسیون کارگری در ادامه اظهارداشت : پیش از اعزام به رقابتهای ترکیه از وزنه برداران کارگرآزمایش دوپینگ به عمل خواهد آمد .
او به برگزاری دومین دوره رقابتهای لیگ وزنه برداری کارگران ایران در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت : پس از برگزاری نخستین دوره این مسابقات که با استقبال بسیار خوب استان ها روبه رو شد ، بزودی دومین دوره رقابتهای لیگ را برگزار خواهیم کرد.
رییس انجمن وزنه برداری فدراسیون کارگری در باره حضور وزنه برداران کارگر در رقابتهای قهرمانی ایران و لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور گفت : حضور وزنه برداران کارگر در چنین مسابقات باعث آمادگی آنان برای قرار گرفتن در ترکیب تیم وزنه برداری کارگران ایران برای شرکت در رقابتهای بین المللی خواهد شد ، به همین خاطر ما از این امر استقبال می کنیم

دیدگاهتان را بنویسید