با نامزدی فارس ابراهیم الباخ وزنه بردار مصری اصل تیم قطر برای شرکت در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی وزنه برداری کار برای بهداد سلیمی نماینده ایران بسیار سخت شد.
با کاندیداتوری الباخ ، از هم اکنون می توان اذعان داشت که سلیمی آرای کشورهای عرب عضو کنفدراسیون وزنه برداری آسیا را از دست داده است وسلیمی می بایست رایزنی های خود را با نمایندگان کشورهای غیر عرب این کنفدراسیون انجام دهد.
افزون بر آن سلیمی برای آنکه به عنوان نماینده وزنه برداران قاره آسیا بتواند در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی شرکت کند با مانع سخت تری به نام یوسف المنا رییس کنفدراسیون وزنه برداری آسیا که اهل قطر است روبه رو است.

دیدگاهتان را بنویسید