خسرو کفیلی

چهره اعضای تیم ملی وزنه برداری ایران اعزامی به رقابتهای جهانی کلمبیا با رکوردگیری از دعوت شدگان به اردوی تیم ملی در غیاب کیانوش رستمی و خط خوردن حسین سلطانی مشخص شد.
با نزدیک شدن به زمان اعزام تیم ملی وزنه برداری ایران به رقابتهای جهانی کلمبیا که حکم نخستین پیکارهای گزینشی بازی های المپیک ۲۰۲۴ سیدنی را نیز دارد ، به درخواست سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران از هشت وزنه بردار حاضر در اردوی تیم ملی به جز کیانوش رستمی در حضور برخی از اعضای کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری و مسوولان این فدراسیون رکوردگیری به عمل آمد.
رضا بیرانوند ، علی هاشمی ، علیرضا یوسفی و رضا معتمدی چهار وزنه بردار دیگری بودند که به اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری کشورمان دعوت شده بودند که سه نفر اول به علت عدم آمادگی مجبور به ترک اردو شدند و معتمدی نیز به علت مصدومیت شرکت در این رکوردگیری و حضور در رقابتهای جهانی کلمبیا را از دست داد.
علی حسینی پیش از انجام رکوردگیری خطاب به دعوت شدگان به اردوی تیم ملی عنوان کرده بود هر وزنه برداری که به حدنصابهایی دست یابد که شانس کسب مدال را در رقابتهای جهانی داشته باشد در معیت تیم ملی به کلمبیا اعزام خواهد شد.
به جز کیانوش رستمی ملی پوش دسته ۸۹ کیلوگرم کشورمان که در این رکوردگیری شرکت نکرده بود هفت وزنه بردار دیگر در حضور حاضران در سالن و اعضای کمیته فنی به روی تخته رفتند و بهترین وزنه های خود را زدند.
در پایان این رکوردگیری ، به جز حسین سلطانی وزنه بردار زنجانی دسته ۸۱ کیلوگرم کشورمان که ۱۵ کیلوگرم نسبت به هفته اول رقابتهای لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور که هفته گذشته برگزار شد بیشتر وزنه زد ولی نتوانست نظر سرمربی تیم ملی را به خود جلب کند ، دیگر وزنه برداران نظر علی حسینی را برای عضویت در تیم ایران جلب کردند و به عضویت این تیم برای شرکت در رقابتهای جهانی انتخاب شدند.
با اینکه رستمی بدون شرکت در این رکوردگیری به عضویت تیم ملی وزنه برداری ایران در آمد ، این انتظار از کادر فنی تیم ملی می رفت که با توجه به روند صعودی حدنصابهای سلطانی فرصت لازم را به این وزنه بردار می داد تا با حضور در اردوی تیم ملی به شرایط ایده آل برای شرکت در رقابتهای جهانی برسد.
بی شک حضور جوادی در دسته ۸۱ کیلوگرم ، نقش مهمی در تصمیم کادر فنی تیم ملی وزنه برداری ایران در خط زدن سلطانی داشته است.
به هر حال با پایان رکوردگیری از دعوت شدگان به اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری ایران پس از نشستی که نزدیک به یک ساعت به طول انجامید و با حضور سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری ، حسین رضازاده ، بهمن زارع ، کمال موسوی و بهداد سلیمی اعضای کمیته فنی و سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی و وحید ربیعی و محمدرضا براری مربیان تیم برگزار شد ، حافظ قشقایی در دسته ۶۷ کیلوگرم ، سید مصطفی جوادی در دسته ۸۱ کیلوگرم ، کیانوش رستمی در دسته ۸۹ کیلوگرم ، رضا دهدار در دسته ۱۰۲ کیلوگرم ، مهدی کرمی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته به اضافه ۱۰۹ کیلوگرم به عضویت تیم ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی کلمبیا درآمدند.
با اینکه چند روزی بیشتر به اعزام ملی پوشان وزنه برداری کشورمان به رقابتهای جهانی کلمبیا باقی نمانده است ، مطمئنا علی حسینی از فشار تمرینات خواهد کاست تا در زمان باقی مانده اعضای تیم کشورمان دچار مصدومیت نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید