خسرو کفیلی

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری زمان پایان دوران سرپرستی سجاد انوشیروانی بر این فدراسیون نزدیک است.
انوشیروانی که خرداد ماه سال گذشته پس از صدورحکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری در سال ۱۳۹۸ و برکناری علی مرادی رییس سابق فدراسیون وزنه برداری توسط وزارت ورزش وجوانان به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد ، با برگزاری این انتخابات دوران سرپرستی اش به پایان خواهد رسید.
در این راستا فدراسیون وزنه برداری در فراخوانی از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست این فدراسیون دعوت کرد تا در صورت داشتن شرایط لازم در این انتخابات شرکت کنند.
فدراسیون وزنه برداری بنا بر اساسنامه فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش و جوانان نسبت به ثبت نام از نامزدهای شرکت در این انتخابات فراخوان داد و علاقه مندان به تصدی این پست با داشتن شرایط لازم از ۲۲ آذرماه جاری تا پنجم دی ماه می توانند برای ثبت نام به فدراسیون وزنه برداری مراجعه و ثبت نام کنند.
با پایان این فراخوان ومشخص شدن نامزدها ، پس از استعلام از مراجعه مختلف ، مجمع عمومی فدراسیون تشکیل جلسه خواهد داد و از میان کانیداها یک نفر را برای ریاست چهار ساله فدراسیون وزنه برداری برخواهد گزید.
این انتخابات از آن جهت از اهمیت ویژه ای برای خانواده وزنه برداری برخوردار است که اعضای مجمع عمومی با آرای خود به سلطه بیش از دو دهه برنامه های تدوین شده از سوی علی مرادی رییس سابق فدراسیون وزنه برداری خاتمه خواهند داد و یا اینکه ادامه دهنده این برنامه ها از سوی افراد نزدیک به مرادی خواهند بود و یا اینکه با رایزنی های به عمل آمده از سوی رییس سابق فدراسیون وزنه برداری شاهد حضور او در این انتخابات خواهیم بود.
با این تفاسیر از هم اکنون می توان تصور کرد که سجاد انوشیروانی سرپرست کنونی فدراسیون وزنه برداری یکی از نامزدهای شرکت در این انتخابات خواهد بود.
انوشیروانی که در مدت اندکی که به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری برگزیده شده است، توانسته وفاق و همدلی را میان اعضای خانواده وزنه برداری به ویژه افرادی که در دوره ریاست مرادی خانه نشین شده بودند ایجاد کنند و به وضعیت این فدراسیون به ویژه در تشکیل اردوهای آمادگی تیم های ملی وزنه برداری ایران در رده های گوناگون سنی سروسامان دهد و زمینه لازم برای اعزام ملی پوشان دختر و پسر کشورمان را به رقابتهای قاره ای ، جهانی و بازی های همبستگی کشورهای اسلامی فراهم کند و گام های موثری در امر پشتوانه سازی بردارد به نظر می رسد که هم اکنون به عنوان اصلی ترین گزینه برای ریاست این فدراسیون محسوب می شود.
از سوی دیگر پیش بینی می شود که برخی از افراد نزدیک به رییس سابق فدراسیون وزنه برداری و یا افرادی که مرادی از آنان حمایت به عمل می آورد به همراه افرادی مستقل در زمانی که از نامزدها ثبت نام به عمل می آید با حضور در دبیر خانه مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری برای شرکت در این انتخابات ثبت نام نمایند.
به هر حال اکنون باید منتظر ماند و مشاهده کرد کدامیک از افراد نزدیک به رییس سابق فدراسیون وزنه برداری که پیش از این از حضورشان در انتخابات ریاست این فدراسیون سخن به میان آورده بودند ، خود را نامزد شرکت در انتخابات خواهند کرد و یا اینکه برخی از فدراسیون نشین ها نیز به صورت صوری و یا جدی خود را کاندیدای این انتخابات خواهند کرد یانه.

دیدگاهتان را بنویسید