: شرط پانزوان برای اعزام وزنه برداران به آلبانی

سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران برای حضور تیم کامل کشورمان در رقابتهای جهانی آلبانی شرط گذاشت.
هادی پانزوان که نخستین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران را برای شرکت در رقابتهای جهانی آلبانی که فروردین ماه سال آینده برگزار می شود در نی ریز استان فارس دایر کرده است ، شرط حضور تیم کامل ایران در این مسابقات را سالم بودن وزنه برداران و میزان آمادگی آنان دانست.
او گفت : از وزنه برداران کشورمان پیش از شرکت در این مسابقات آزمایش دوپینگ به عمل خواهد آوردتا تیمی سالم را به این مسابقات مهم اعزام کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید