فیزیوتراپی تجویز پزشک برای ملی پوش مصدوم

ملی پوش مصدوم وزنه برداری ایران مداوای خود را با انجام فیزیوتراپی آغاز کرد .
رسول معتمدی ملی پوش دسته ۱۰۲ کیلوگرم تیم وزنه برداری ایران که به تازگی دست مصدومش را به تیغ جراحان سپرده است ، در نخستین گام به تجویز پزشکان معالجش به فیزیوتراپی می پردازد.
پزشک معالج معتمدی ، ده ها جلسه فیزیوتراپی برای دارنده چندین مدال جهانی و آسیایی تجویزه کرده است.
ملی پوش سابق وزنه برداری ایران ضمن انجام فیزیوتراپی تمرینات بدنسازی خود را نیز آغاز می کند و پس از دو ماه تمریناتش با وزنه و هالتر را آغاز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید