🔹 مدیرکل مدیریت بحران قزوین: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و بانک‌ها برای مدیریت بهینه در مصرف برق فردا تعطیل شدند.

#چندثانیه

دیدگاهتان را بنویسید