همشهری نوشت:

🔹تهدید کامیون‌داران برای اعتصاب اجباری یکی از نمودهای رویکرد آشوب‌طلبان در ناآرامی‌های اخیر بوده ‌است. پس از اینکه اغتشاشگران در همراه کردن بازاریان برای پیوستن به اعتصاب اجباری ناکام ماندند، نوبت به کامیون‌داران رسید که زیر فشار ارعاب رسانه‌ای و بعضا میدانی، وادار به اعتصاب شوند، راهبردی که البته با هوشیاری این قشر با شکست مواجه شد.

🔹البته ارعاب کامیون‌داران ازفضای مجازی فراتر رفت و در برخی از مسیرها و جاده‌ها شاهد حمله مسلحانه به برخی کامیون‌هایی بودیم که درحال تردد بودند.

دیدگاهتان را بنویسید