مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی گفت: دشمنان نظام اسلامی دنبال یکسری ترورها بودند و فکر کردند در کشور فضا مناسب است لذا با وارد کردن سلاح و مهمات در بین افرادی که لیدر و دنبال تخریب اموال مردم و زیرساخت‌ها بودند، کار را به اعتصاب و در مهرماه بحث را به مدارس و دانشگاه‌ها کشاندند.

مدیر کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در نشست تبیینی با اشاره به اتفاقات اخیر وکشته‌سازی، اغتشاش، آشوبگری و اعتصاب در حوزه‌های مختلف هدایت کننده‌هایی در شهر ارومیه و چند سایت و کانال خارجی داشتند، اظهار کرد: در گفته‌های برخی از افراد دستگیر شده آمده که برای کسانی که با آنان همکاری می‌کردند در شعار نویسی، عمامه پرانی و یا آشوب و سایر مباحث از طریق ارزهای دیجیتال نیز قیمت و بهای قابل پرداخت هر کدام تعریف کرده و هزینه می‌پرداختند البته وعده‌ها هیچ وقت محقق نشده است.

وی با اشاره به نقش روایت اول در هر رویدادی گفت: روایت اولیه و صحیح بسیار مهم است ولی روایت‌های ناصحیح سریعتر منتشر می‌شوند.

مدیر کل اطلاعات آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه باید به مطالبات مردم گوش داده شود و رفع مسایل ضروری است، ادامه داد: دستگاه‌های انتظامی وظیفه صیانت از اموال مردم و تامین امنیت شهرها را بر عهده دارند.

وی با اشاره با اینکه در برهه‌ای از این اعتراضات مواجه با کشته سازی، موج سواری و میدان داری رسانه‌های بیگانه شدیم، افزود: در فضای مجازی گروه‌های خارجی، معاندان، گروه‌های نوظهور و سلطنت طلبان که می‌توانستند در بحث نفاق تاثیر داشته باشند اقدام به تهییج و تحریک جامعه کردند که چه گونه این اتفاقات به اعتراضات تبدیل شود.

وی گفت: آنان برای اینکه از احساسات مردم ایران سو استفاده کنند از بانوان و کودکان استفاده کردند تا مردم ایران را تحریک کنند.

مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی اضافه کرد: دشمنان نظام اسلامی دنبال یکسری ترورها بودند و فکر کردند در کشور فضا مناسب است لذا با وارد کردن سلاح و مهمات در بین افرادی که لیدر و دنبال تخریب اموال مردم و زیرساخت‌ها بودند، کار را به اعتصاب و در مهرماه بحث را به مدارس و دانشگاه‌ها کشاندند.

دیدگاهتان را بنویسید