ارتفاع برف در روستای چومل شهرستان مهاباد

دیدگاهتان را بنویسید