ایسنا نوشت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی کارزاری را علیه استاد معارف دانشگاه راه انداخته و می‌گویند که این استاد با دانشجو برخورد فیزیکی کرده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه:
🔹این موضوع طی روز‌های آینده در کمیته انضباطی دانشگاه مورد رسیدگی قانونی قرار خواهد گرفت و اگر حقی از هر طرف ضایع شده باشد، نسبت به برخورد با فرد متخلف بر مبنای قوانین انضباطی دانشگاه اقدام خواهد شد و انتظار داریم تا آن زمان دانشجویان از جوسازی و سخن‌پراکنی‌های غیرمستند درباره این ماجرا خودداری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید